GRENSÁS (G1)
Miklabraut/Grensásvegur

Útiauglýsingar eru málið. LED skiltið við gatnamót Miklubrautar og er einn besti auglýsingaveggur landsins.

Þú getur fangað athygli yfir 90.000 bílstjóra á hverjum degi með því að auglýsa á Billboard LED skiltunum. Að auki bætast við farþegar bíla, farþegar í strætó og rútum, gangandi og hjólandi vegfarendur.